New York MTA

 •  B16-Bay Ridge - Lefferts Gardens

Select additonal stop for prediction

 
Stop List
Route Vehicles
 

Jump to: ←West

→Lefferts Gardens Prospect Pk Sta
Shore Rd    . . .    Shore Rd    . . .    Shore Rd
4 Av
3 Av
99 St
97 St
Ridge Bl
Oliver St
91 St
Narrows Av at 89 St
Shore Rd at 83 St
Narrows Av at 86 St
86 St    . . .    86 St    . . .    86 St
Colonial Rd
Ridge Bl
3 Av
4 Av
5 Av
Ft Hamilton Py at 86 St
Ft Hamilton Py at 83 St
Ft Hamilton Py at 81 St
7 Av at 79 St
Ft Hamilton Py    . . .    Ft Hamilton Py    . . .    Ft Hamilton Py    . . .    Ft Hamilton Py
77 St
Bay Ridge Py
74 St
72 St
Bay Ridge Av
68 St
66 St
64 St
62 St
60 St
59 St
56 St    . . .    56 St    . . .    56 St
Ft Hamilton Py
11 Av
12 Av
13 Av
New Utrecht Av
14 Av    . . .    14 Av    . . .    14 Av    . . .    14 Av
56 St
53 St
50 St
47 St
44 St
41 St
39 St
36 St    . . .    36 St
Church Av
Clara St
12 Av
12 Av
Chester Av
Dahill Rd
Caton Av    . . .    Caton Av    . . .    Caton Av    . . .    Caton Av
Mc Donald Av
E 4 St
Ocean Py
E 8 St
Coney Island Av
Westminster
Rugby Rd
E 16 St
St Pauls Pl
Ocean Av    . . .    Ocean Av
Caton Av
Parkside Av
231 Ocean Avenue
Lincoln Rd
Flatbush Av at Ocean Av
Lincoln Rd at Flatbush Av
←Bay Ridge Shore Rd
Lincoln Rd at Flatbush Av
Ocean Av    . . .    Ocean Av
Lincoln Rd
Opp 231 Ocean Av
Parkside Av
Caton Av
Caton Av    . . .    Caton Av    . . .    Caton Av
St Pauls Pl
Parade Pl
Argyle Rd
Coney Island Av
Ocean Py
E 5 St
E 3 St
Mc Donald Av
Dahill Rd at 12 Av
12 Av at Chester Av
37 St
12 Av
13 Av
13 Av    . . .    13 Av    . . .    13 Av    . . .    13 Av    . . .    13 Av
39 St
41 St
43 St
45 St
47 St
49 St
50 St
52 St
54 St
56 St
57 St    . . .    57 St
12 Av
11 Av
Ft Hamilton Py
Ft Hamilton Py    . . .    Ft Hamilton Py    . . .    Ft Hamilton Py
58 St
60 St
62 St
64 St
66 St
Bay Ridge Av
70 St
73 St
Bay Ridge Py
7 Av
7 Av Svc Rd S at 79 St
7 Av Svc Rd S at 81 St
Ft Hamilton Py at 83 St
86 St    . . .    86 St    . . .    86 St    . . .    86 St
Ft Hamilton Py
5 Av
4 Av
3 Av
Ridge Bl
Colonial Rd
Narrows Av
Shore Rd    . . .    Shore Rd    . . .    Shore Rd
88 St
Narrows Av
91 St
Oliver St
Ridge Bl
97 St
99 St
3 Av
Shore Rd
Marine Av
Marine Av at 4 Av
4 Av
99 St
100 St
Shore Rd at 4 Av

Settings (enable more features)

Stops near me by GPS going North East South West

Search place or address:

TransSee by Darwin O'Connor. Follow on Twitter.