Miami-Dade Transit

 •  136-Douglas Rd-Old Cutler-SW 136 St

 
Stop List
Route Vehicles
 

Jump to: South

136 - Douglas Rd Sta.
SW 89 Pl@sw 136 St
SW 136 St at SW 92 Av
SW 136 St at Us 1
Old Cutler Rd at Deering Bay
Old Cutler Rd at Lugo Av
Old Cutler Rd at SW 57 Av
Cocoplum Plaza Circle
SW 42 Av    . . .    SW 42 Av
Kiaora St
Ventura Av
Poinciana Av
Loquat Av
Grand Av
Lincoln Dr
Jefferson Av
Brooker St
SW 37 Av
Grand Av
Us 1
Douglas Road Metrorail Station
136 - SW 136 St / Us 1
Douglas Road Metrorail Station
SW 37 Av
Day Av
Florida Av
Grand Av    . . .    Grand Av
SW 37 Av
Brooker St
Jefferson Dr
Lincoln Dr
SW 42 Av    . . .    SW 42 Av    . . .    SW 42 Av
Menendez Av
Amalfi Av
Bianca Av
Miller Rd
Bargello Av
Marmore Av
Savona Av
Hardee Rd
Cocoplum Plaza Circle
Old Cutler Rd at SW 57 Av
Old Cutler Rd at Deering Bay
SW 136 St at Us 1
SW 89 Pl@sw 136 St

Route Schedule - list of trips for this route with links to the trip schedule.

Settings (enable more features)

Stops near me by GPS going North East South West

TransSee by Darwin O'Connor. Follow on Twitter.