New York MTA

 •  B2-Kings Hwy Station - Kings Plaza

 
Stop List
Route Map
Route Vehicles
 

The old stop list format can be restored in the settings.

Jump to: ←West

→Kings Plaza
E 16 St
Quentin Rd
Av R
Av R    . . .    Av R    . . .    Av R    . . .    Av R    . . .    Av R    . . .    Av R    . . .    Av R
E 18 St
Ocean Av
E 23 St
Bedford Av
E 27 St
Nostrand Av
Gerritsen Av
Stuart St
Madison Pl
E 31 St
E 33 St
E 35 St
E 36 St
E 36 St
Fillmore Av
Av S
Av S    . . .    Av S
Ryder St
Coleman St
Flatbush Av
Flatbush Av at Av T
Flatbush Av at Av U
←Midwood Kings Hwy Sta
Flatbush Av at Av U
Flatbush Av at Av T
Av S    . . .    Av S
Flatbush Av
Kimball St
E 38 St
E 36 St
Av S
Fillmore Av
Av R
Av R    . . .    Av R    . . .    Av R    . . .    Av R    . . .    Av R
E 34 St
E 32 St
Marine Py
Burnett St
Gerritsen Av
Nostrand Av
E 28 St
Bedford Av
E 22 St
Ocean Av
Quentin Rd at E 19 St
Quentin Rd at E 16 St

Settings (enable more features)

Stops near me by GPS going North East South West Map

TransSee by Darwin O'Connor. Follow on Twitter.