New York MTA

 •  Q38-Eliot Ave - Penelope Ave

 
Stop List
Route Map
Route Vehicles
 

The old stop list format can be restored in the settings.

Jump to: Other Direction

Corona Otis Av - 60 Av via Penelope Av via Eliot Av
62 Dr    . . .    62 Dr    . . .    62 Dr
108 St
Yellowstone Bl
102 St
99 St
98 St
97 St
63 Dr    . . .    63 Dr    . . .    63 Dr
Queens Bl
Booth St
Haring St
Carlton St
Woodhaven Bl
Penelope Av    . . .    Penelope Av
84 Pl
83 Pl
82 Pl
Dry Harbor Rd
80 St
78 St
Furmanville Av at 77 Pl
Furmanville Av at 75 Pl
Juniper Valley Rd at 74 St
Juniper Valley Rd at Pleasantview St
Juniper Valley Rd at 71 St
69 St
Juniper Valley Rd
Metropolitan Av
Metropolitan Av
Metro El Station
Mt Olivet Cr
65 St
Fresh Pond Rd
Eliot Av    . . .    Eliot Av    . . .    Eliot Av    . . .    Eliot Av    . . .    Eliot Av    . . .    Eliot Av
Fresh Pond Rd
64 St
67 St
69 St
69 La
71 St
74 St
76 St
77 Pl
78 St
80 St
82 St
83rd Pl
85 St
Woodhaven Bl
Woodhaven Bl at Wetherole St
59 Av
92 St
94 St
57 Av at Junction Bl
98 St at 57 Av
Christie Av at 98 St
99 St    . . .    99 St
Christie Av
55 Av
57 Av
60 Av at 99 St
Otis Av at Calloway St
Rego Park 108 St-62 Dr via Eliot Av via Penelope Av
Horace Harding Exp at Otis Av
99 St    . . .    99 St
60 Av
58 Av
Lewis Av
Christie Av at 99 St
57 Av    . . .    57 Av    . . .    57 Av
98 St
97 St
Junction Bl
94 St
92 St
Hoffman Dr at Woodhaven Bl
Eliot Av    . . .    Eliot Av    . . .    Eliot Av    . . .    Eliot Av    . . .    Eliot Av
85 St
83 Pl
82 St
80 St
78 St
77 St
76 St
74 St
71 St
69 La
69 St
67 St
Mt Olivet Cres
Metropolitan Av    . . .    Metropolitan Av
61 St
Admiral Av
65 St
Rentar Plaza
Toys R Us
Metro Av El Sta
69 St
Metropolitan Av
66 Rd
Juniper Valley Rd at 70 St
Juniper Valley Rd at 73 Pl
Juniper Valley Rd at 75 St
75 Pl at 65 Dr
Furmanville Av at 77 St
Furmanville Av at 78 St
Penelope Av    . . .    Penelope Av
79 St
Dry Harbor Rd
83 St
84 St
63 Dr    . . .    63 Dr    . . .    63 Dr
Woodhaven Bl
Fichett St
Carlton St
Alderton St
Austin St
Queens Bl
63 Rd    . . .    63 Rd    . . .    63 Rd
Queens Bl
98 Pl
99 St
102 St
Yellowstone Bl
108 St
62 Dr at 108 St

Settings (enable more features)

Stops near me by GPS going North East South West Map

TransSee by Darwin O'Connor. Follow on Twitter.